Staking op 5 oktober
19 september

PO in Actie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Op donderdag 5 oktober a.s. vindt een landelijke staking in het primair onderwijs plaats.

De leraren vragen de politiek om meer salaris en minder werkdruk.

Zodoende kan de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst worden gegarandeerd en blijft het basisonderwijs aantrekkelijk voor de huidige en toekomstige leerkrachten.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat in het nieuwe regeerakkoord extra geld wordt uitgetrokken voor de leraren in het basisonderwijs,

maar veel minder dan het door de onderwijsbonden gevraagde bedrag.

 

Het doel van de actie, ‘Meer geld en minder werkdruk’, wordt door alle medewerkers van onze school onderschreven.

Alle leraren hebben besloten gehoor te geven aan de stakingsoproep, zodat

onze school op 5 oktober a.s. gesloten zal zijn.

 

Voor de leerlingen die gebruik maken van BSO (De Klimboom) zijn afspraken gemaakt over de opvang van uw kind.

 

Voor de leerlingen die geen gebruik maken van kinderopvang dient u zelf opvang te regelen.

Indien u niet beschikt over een opvangmogelijkheid kunt u dat bij de directie melden.

Er wordt dan gezocht naar een (betaalde) oplossing.

 

Mocht de staking op 5 oktober alsnog worden afgeblazen, dan is er sprake van een reguliere schooldag en verwachten wij de leerlingen gewoon op school.

Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

 

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat zowel ouders als leerlingen hinder zullen ondervinden van deze staking. Wij hopen echter dat het signaal dat uitgaat van deze actie de politiek zal aanzetten de stappen te zetten die nodig zijn om onze leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden.

 

Op de website www.pofront.nl kunt u meer lezen over de redenen van deze actie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht van uw kind of bij ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

M. Dekker

Directeur OBS De Klinker.

 

 

 

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR