Groene voetstappen
20 september

 

 

Van 25 t/m 29 september doen wij met alle groepen mee aan het project ‘Groene voetstappen’ dat door de gemeente wordt georganiseerd binnen de ‘Europese Mobiliteitsweek’, een week in het teken van duurzame mobiliteit.

Uw kind krijgt van de gemeente, via de leerkracht, een stickerboekje en een stickervel op school. Voor elke heen en/of terugreis in die week, die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in het stickerboekje. Deze stickers plakken de kinderen tijdens de inloop (helpt u hierbij als uw kind in groep 1/2 zit?

De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene voetstappen’ verzamelen, zodat we een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale Groene Voetstappenactie.

 

Waarom liever niet met de auto? Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws; bijvoorbeeld een kwart van alle dieren en planten zullen de komende decennia uitsterven doordat zij niet kunnen overleven in een ander klimaat. Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en u zoveel mogelijk ‘Groene voetstappen’ te verzamelen.

 

Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet flink zoden aan de dijk: maar liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen per kilometer hoog. Het is dus erg lonend voor het milieu en de gezondheid om korte ritten vaker lopend, of met de fiets af te leggen. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!

 

Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappen-actie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school kan gaan.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

De verkeerscommissie

 

NB ‘Groene voetstappen’ is een actie van het Klimaatverbond binnen de Europese Mobiliteitsweek www.groenevoetstappen.nl | www.klimaatverbond.nl | www.europesemobiliteitsweek.nl

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR