2e Prijs Stichting Sabina van Beijeren
29 november

2e prijs

 

Oud-Beijerland - Vier projecten kregen woensdag 27 november in het gemeentehuis van Oud-Beijerland namens de Stichting Sabina van Beijeren een prijs uitgereikt door de familie Visser. Wethouder Paul Boogaard, maakte de prijswinnaars bekend. Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 werd herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving. Deze prijs wordt één in de twee jaar uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting.

De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving.

De vier organisaties die een prijs in ontvangst mochten nemen zijn Hoekschewaards Landschap en Openbare Basisschool De Klinker. Voor het Senioren Orkest Hoeksche Waard is er een aanmoedigingsprijs en Stichting Plukhoek Mookhoek ontvangt een troostprijs.

 

Openbare Basisschool De Klinker

De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan het toekennen van de 2e Prijs aan OBS De Klinker:

“Goed voor elkaar” is het motto van OBS De Klinker. Dit is een opdracht die zij zichzelf geven en die zij dagelijks in de praktijk proberen te brengen. Een goede relatie is daarbij van groot belang. Een goede relatie begint op OBS De Klinker met aandacht voor elkaar, elkaar helpen is daarbij een goede start. Zo werken zij als team met leerlingen en ouders steeds beter samen om de (mini) samenleving (op school en daarbuiten) een beetje fijner te maken. Dit schooljaar wil OBS De Klinker de “scope” een beetje verbreden door leerlingen te laten samenwerken met de oudere medemensen uit het dorp.

Dit komt voort uit de wetenschap dat veel oudere mensen opleven als er kinderen in hun buurt komen. De ongeremde nieuwsgierigheid van kinderen en de enorme energie prikkelt mensen om in “beweging” te komen.

De leerlingen van deze tijd groeien steeds vaker op in luxe en “tussen computerschermen” waarbij het IK een steeds dominantere plek krijgt in hun leventje.

Door middel van dit project wil OBS De Klinker de leerlingen in contact brengen met oudere mensen door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren of mee te helpen bij bestaande activiteiten in een bejaardenhuis/verpleeghuis.

Op die manier leren de kinderen verantwoordelijk te zijn en wordt het empathisch vermogen van de kinderen gestimuleerd; de ouderen hebben daarnaast baat bij het contact met kinderen. Ervaring leert dat ouderen energie krijgen van kinderen en letterlijk tot leven komen.

Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting is onder de indruk van dit project dat, juist in een tijd waar het onderwijs onder grote werkdruk staat, toch tijd en energie wordt gestoken in een extra project. Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting wil met het winnen van deze 2e prijs, een bedrag van € 2.000,--, graag een bijdrage leveren aan de opstartkosten zodat het project, om leerlingen in te zetten in verzorgings- en/of verpleeghuizen, gerealiseerd kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR