De start van Jolande Bisschop
29 augustus

De start van het nieuwe schooljaar is voor mij spannend. Hoe zullen de groepen opstarten, hoe zal het gaan met de leerlingen. 


 


Ik loop de school binnen en een meisje uit de bovenbouw rent op me af en omhelst mij. We hebben vorig jaar verschillende gesprekken gehad over hoe ze zich op kan stellen bij voor haar lastige situaties. Na de knuffel huppelt ze naar haar eigen leerkracht.


 


Mijn jaar is in ieder geval goed gestart!


 


Ik ga in gesprek met ouders en het jeugdteam om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een leerling.


Extra zorg zou wellicht in de school plaats kunnen vinden zodat de leerkracht ondersteuning krijgt om dit goed af te stemmen op de leerling.


Het zou toch fantastisch zijn dat ieder kind in zijn eigen wijk op school kan zijn. Samenleven leer je immers op school met je eigen vriendjes uit de wijk.


 


Na het gesprek komt een jongen naar mij toe om te vragen of de nieuwe laptops er al zijn. Daar waar nodig krijgen kinderen met dyslexie leesondersteuning.


Het oudergesprek dat volgt gaat over de twijfel van een moeder over de opvoeding van haar kind. We komen er samen op dat er meer goed gaat dan dat moeder dacht.


Ze gaat met plezier weer naar huis.


 


Er voor elkaar zijn en elkaar helpen het goede te doen, daar sta ik voor.


 

Jolande Bisschop

Groet Jolande Bisschop
Vriendelijke groet,
Jolande Bisschop
 


 


 


 

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR