Onze opdracht, missie en visie

Wij willen kinderen opvoeden tot autonoom, competent, verantwoordelijk en sociaal deelnemer van een nog onbekende samenleving die sneller dan ooit verandert. Dat beschouwen we als onze pedagogische opdracht. Wij, u als ouder samen met ons, werken aan een samenleving waarin het welzijn een belangrijke plaats krijgt met vooral vaardige, waardige en aardige burgers.

 Bij onze aanpak onderscheiden we drie doeldomeinen:

 

Kwalificatie:  aanleren van vaardigheden zoals rekenen en taal maar ook van creatieve strategieën en technieken.

 

Socialisering:  aanleren van goede manieren. Zo gaan we met elkaar om, samen spelen en samenwerken.

 

Subjectivering:  vorming van de persoon en dus ook het aanleren van nadenken over de eigen verantwoordelijkheid; zijn mijn wensen wenselijk voor mijn individuele ontwikkeling, voor ons leven met anderen (democratie) en voor ons leven op een planeet met beperkte mogelijkheden (ecologie)?

 


 

Onze waarden:

Vanuit de stichting de Hoeksche School ( voorheen ACIS) hebben we als kader de volgende vier waarden: rechtvaardigheid, weldadigheid, waardigheid, vrijheid. Vanuit OBS de Klinker willen we de volgende waarde toevoegen: vertrouwen. Lees meer over onze waarden

 Missie & visie

Missie:  Kinderen voorbereiden op hun rol in een steeds veranderende wereld.

 

Visie:  Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten hebben het lef deze te verbeteren en leren deze in te zetten. Het besef is groot dat we elkaar nodig hebben en dat we op een positieve en zorgzame wijze met elkaar om gaan. We willen verbonden zijn met onze omgeving en het nut en de samenhang zien van wat we leren. En natuurlijk willen we onze (tussentijdse) successen met elkaar vieren!

 

Slogan: Goed voor elkaar (zijn)

 


 

meiden aan de klets op schoolplein

Onderwijsfocus

Wij zijn ervan overtuigd dat we leerlingen het best kunnen voorbereiden op hun rol in deze steeds veranderende wereld door veel aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

  • Leren met en van elkaar
  • Talenten kennen en benutten
  • Samenhang
  • Positief ommuniceren
  • Vieren
  • Zorgen voor elkaar
  • Betrokken bij de samenleving

Meer informatie kunt lezen in de schoolgids


 

Burgerschap

Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers.

Deze tekst zegt al veel over de intentie van onze school. Leerlingen moet worden voorbereid op de maatschappij! Een maatschappij die snel verandert en dus minder voorspelbaar is. Een maatschappij waar je eigen identiteit en (sociale) vaardigheden ertoe doen 

 

Meer informatie kunt lezen in de schoolgids

 


 

Aanpak

 
Zorgzaam naar betrokken /groepen 1 t/m 4
Van betrokken naar loslaten /groepen 4 t/m 8:

 

Meer informatie kunt lezen in de schoolgids

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR