Het team van OBS De Klinker

Het team van De Klinker bestaat uit ca. 30 medewerkers. Voor de groepen vindt u de groepsleerkracht voor de klas. Daarnaast vaak een duo collega en bij ziekte een invaller. Ook kunnen er onderwijsassistentes in de school zijn. Taken als leerstofplanning, beoordeling van leerlingen, het bepalen van het leerstofaanbod, contact met ouders, zijn taken die tot het pakket van een groepsleerkracht behoren. Voor zorgtaken die de gewone aanpak overstijgen is er een orthopedagoog die de leerkrachten ondersteunt, adviseert en/of de leerlingen helpt bij hun werk.

 

De medewerkers van onze school werken voortdurend aan het vergroten van hun vakbekwaamheid. Om het onderwijskundig beleid te borgen en verder te ontwikkelen volgt het schoolteam nascholing. Binnen De Klinker werken leerkrachten intensief samen om van en met elkaar te leren. Dit krijgt vorm in Kwaliteitsteams waarin een bepaald vakgebied wordt behandeld en onderzocht. Ook vindt collegiale consultatie en parallel overleg plaats. Meer informatie kunt u lezen in de schoolgids

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR