Onze school

Ons onderwijs staat midden in de samenleving en bereidt kinderen voor op het functioneren in onze samenleving. De Klinker is een openbare school waar iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en de ruimte geboden krijgt om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij kan worden.

 

Het onderwijs sluit aan bij de aard, de aanleg, de belangstelling en de begaafdheid van de leerling, zodat deze zich op alle gebieden naar vermogen in eigen tempo kan ontwikkelen. Leren is niet iets dat de leerlingen alleen nu doen voor later... In onze visie is leren een proces van het ontwikkelen van leervaardigheden waar zij nu mee beginnen, zodat ze ook later, tijdens hun schoolcarrière of in beroeps- en priveleven, nieuwe kennis blijven construeren en integreren en zichzelf steeds verder ontwikkelen. Je blijft een levenlang leren.

 

Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers. Door positief te communiceren en de regie te hebben over onze emoties kunnen we beter samenwerken en onszelf goed presenteren. Goed voor elkaar!

 

Veilig spelen op het schoolplein

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR