Onze waarden
Bekijk onze waardenBekijk onze waardenPijlVerbergenBekijk onze waardenBekijk onze waardenPijlVerbergenBekijk onze waardenBekijk onze waardenPijlVerbergenBekijk onze waardenBekijk onze waardenPijlVerbergenBekijk onze waardenBekijk onze waardenPijlVerbergen
Rechtvaardig

Rechtvaardigheid gaat niet zozeer over het loskomen van de boeien, maar om te leven op een manier waarbij je anderen respecteert en hun vrijheid vergroot.

 

Behandel een ander zoals jezelf behandeld wil worden.

In de spiegel kijken en de waarheid onder ogen zien. Elkaar aanspreken en voeden, maar niet veroordelen. Dat is goud. Zaken eerlijk met elkaar regelen, passende oplossingen zoeken, afspraken nakomen en zo bijdragen aan een omgeving die in balans is en goed blijft functioneren.

Weldadig

Weldadigheid is een bijna vergeten woord. 'Doe de ander goed' betekent het voor ons.

 

Met de waarde weldadigheid willen we niet alleen goed zijn voor onszelf maar ook voor anderen door bijvoorbeeld mee te werken aan acties t.b.v. bijvoorbeeld Roparun.  Ook leren de kinderen al jong te participeren in de maatschappij door de actualiteit te volgen en eventueel te discussiëren over belangrijke zaken. Zo zijn de religies regelmatig een onderwerp gesprek. Het project wereldgodsdiensten leert de kinderen meer over de achtergronden en gebruiken. In de kinderraad leren zij de eerste beginselen van het democratisch principe.

De school doet mee aan een provinciaal project; school op safe. Veilig door het verkeer met kennis en vaardigheden die erbij horen. 

Tradities en feestdagen zijn verweven in ons programma. Tevens zijn we trots op de adoptie van het oorlogsmonument nabij “klein profijt”. Hiermee willen we een stevige relatie leggen tussen oorlogstijd en de waarde vrijheid.

Kinderen bewegen graag en veel van hen zijn zelf fanatiek te noemen. Onze school doet aan veel gemeentelijke sportactiviteiten mee en stimuleert om te bewegen.

 

Doe de ander goed. Van betekenis zijn voor de leerlingen is de opdracht voor onze leerkrachten. Elkaar helpen is een vast onderdeel van ons onderwijs. Elkaar helpen geeft energie en een positieve sfeer op school. In een tijd dat zwart-wit denken weer populair is en het uitsluiten zelfs in de politieke arena regelmatig voorkomt is het des te meer nodig om de handen in een te slaan. Socialevaardigheden zijn een belangrijk lesonderdeel van onze school. Zo werken we aan goede relaties en tegelijkertijd aan een gemoedelijk sfeer op school. 

 

Eénheid, de handen in één slaan en elkaar vasthouden staat symbool voor ‘weldadig’.

Het gaat boven alles over warmte en veiligheid ervaren; je thuis voelen bij elkaar, zodat je samen kunt delen, deelnemen en bouwen.

Waardig

Waardigheid; toon respect voor elkaar, je omgeving én jezelf.Waardigheid, je mag er zijn! Trots op eigen en andermans kunnen en dat vooral laten zien. Ons podium is een belangrijke plek om jezelf te laten zien. Ook een sterke verbinding met kunst. Kortom een veelzijdig aanbod voor misschien wel het belangrijkste vak op school; burgerschap. Goed voorbereid de maatschappij in, dat moet vertrouwen geven. Deze waarde is misschien wel het belangrijkste resultaat van onze aanpak.

Toon respect. Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Wij sluiten niemand buiten. Wij zien ouders als partner (gelijkwaardig / luisteren). Wij hebben oog voor de talenten van onze kinderen. Wij zijn verbonden met de samenleving (bejaardenhuis etc.). Wij tonen belangstelling voor het wel en wee van elkaar. Wij zijn trots op onze leerlingen (jij mag er zijn).

De pauw en de zwaan, prachtig, krachtig, sociaal en zelfbewust. Symbolen voor waardig en respectvol gedrag naar jezelf en de buitenwereld. Trots op wat jij zelf bent en op wat je medemens is en bereikt.

Vrijheid

Vrijheid gaat niet zozeer over het loslaten van de boeien, maar om te leven op een manier waarbij je anderen respecteert en hun vrijheid vergroot.

 

Ruimte krijgen en ruimte geven. Wat is de waarde van vrijheid? Helaas ervaar je dat pas echt als het er niet meer is. Wij vinden het belangrijk om deze vrijheid te koesteren en de vanzelfsprekendheid ervan te relateren aan het respecteren van anderen. Dat vraagt vaardigheden die wij als een rode draad door ons onderwijs laten lopen.

Omdat wij willen leren van het verleden heeft OBS de Klinker een oorlogsmonument geadopteerd. Deze verbinding met de 2e Wereldoorlog houdt het verhaal en de beleving van niet vrij zijn scherp.

 

De Nederlandse vlag, de onstuimige zee en de wijdse hollandse luchten, symbolen van vrijheid en energie. De driekleur als eerbetoon aan onze mooie democratie, de vrijheid die we hier hebben om te worden wie we zijn, maar ook de ruimte die we elkaar willen geven om onze eigen cultuur en identiteit te behouden, delen en vieren.

Vertrouwen

Vertrouwen groeit door positieve feedback te geven en te ontvangen.

 

Vertrouwen groeit door positieve feedback te geven en te ontvangen. Alleen beloven wat je kunt nakomen. Vertrouwen door verwachtingen van en naar elkaar uit te spreken. Vertrouwen vergroten door regelmatig buiten je comfortzone te werken. Wij vertrouwen op de intrinsieke goedheid van kinderen. Verbaal en non-verbaal is in overeenstemming. Fouten maken mag.

Vertrouwen kan heel broos zijn, maar vertrouwen werkt ook als een schild. Het zorgt ervoor dat je dingen aankunt en aangaat. Positieve feedback, complimenten en een beetje geluk, daar knapt iedereen van op. Een duidelijke ‘bedoeling’ met gedeelde intenties zorgen daarnaast voor stabiliteit en groei.

De waarden van de school staan centraal bij alles wat wij doen.


Ons onderwijs staat midden in de samenleving en bereidt kinderen voor op het functioneren in onze samenleving. Vanuit stichting de Hoeksche School hebben we als kader de volgende vier waarden: rechtvaardigheid, weldadigheid, waardigheid, vrijheid. Vanuit OBS de Klinker willen we de volgende waarde toevoegen: vertrouwen.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR