Peuterspeelzaal

In onze peuterspeelzaal stimuleren wij uw kind op een actieve en speelse manier om zich verder te ontwikkelen. Een leuke en leerzame voorbereiding voor de basisschool!

 

Peuterspeelzaal de Klinker

 

Op De Klinker vindt u onze (gesubsidieerde) peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar. De openingstijden zijn van 08:45 tot 11:45 voor 40 weken per jaar.

We werken op de peuterspeelzaal met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk. Uw kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen. Voeding en verzorging is inbegrepen.

Op de groep werkt onze vaste pedagogisch medewerker Mieke Veelenturf zodat er continuïteit is voor de kinderen. Tevens wordt met een vaste dagindeling gewerkt op de peutergroep, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerker en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder. Er is een buitenspeelruimte, waar veel gebruik van wordt gemaakt . Bij goed weer wordt er dagelijks buiten gespeeld, bij slecht weer is de binnenspeelruimte voldoende voor de kinderen om hun energie kwijt te kunnen.

 

Uk en Puk

 

De klinker werkt binnen de peuterspeelzaal met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling.  Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteunt door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolg. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats.

 

Overgang naar de bassischool

 

De overgang naar de basisschool verloopt soepel. Er is een warme overdracht van de pedagogisch medewerker naar groep 1. Uw kind speelt al regelmatig samen met de kleuters en er kunnen tijdens de peuterspeelzaal ook wenmomenten worden afgesproken.

 

Meer weten of inschrijven:

 

https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/inschrijven/

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR