Schooltijden en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 voor PO en VO

 


Herfstvakantie Zaterdag 19-10-2020  t/m zondag 25-10-2020
Kerstvakantie vrijdag 19-12-2020 t/m zondag 03-01-2021
Voorjaarsvakantie Zaterdag 19-02-2021 t/m zondag 28-02-2021
Paasvakantie Vrijdag 2-04-2021t/m maandag 6-04-2021
Meivakantie Zaterdag 24-04-2021 t/m zondag 09-05-2021
Hemelvaart Donderdag 13-05-2021 t/m zondag 16-05-2021
Pinksteren Maandag  24-05-2021
Zomervakantie Zaterdag   16-07-2021 t/m zondag 29-08-2021

      

 

• De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het voorstel van de werkgroep ‘Regionale Afstemming Schoolvakanties Zuid-Holland Zuid’.

• De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard

Studiedagen

Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad enkele studiedagen per schooljaar te plannen. De school dient de ouders daar ruim tevoren over te informeren.

 

Lestijden
Kinderen t/m groep 3 kunt u desgewenst dagelijks vanaf 8.30 uur-8:35 uur naar de klas begeleiden. Om 8.35 uur beginnen de lessen. De inloop onder begeleiding van ouders / verzorgers geldt voor de groepen t/m 3.

Bij de groepen 4 t/m 8 geldt 5 minuten inlooptijd. Wij vragen u om voor deze leerlingen mee te werken aan het zelfstandig naar de klas komen. Natuurlijk bent u ook in deze hogere groepen van harte welkom wanneer u uw kind begeleidt met materialen voor een spreekbeurt of traktaties voor een verjaardag bijvoorbeeld. Elke laatste week voor een vakantie kunt u ook in de groepen 4 en hoger desgewenst weer eens een kijkje nemen tijdens het inloopkwartier. Dit geldt ook voor de eerste week na de zomervakantie.

De totale schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk. Totaal maakt elke leerling jaarlijks ca. 940 uur. Daarnaast maken de leerlingen enkele uren extra als ‘marge-uren’. Deze uren zijn bedoeld als buffer wanneer de school gesloten zou moeten worden i.v.m. calamiteiten zoals een kapotte verwarming in de winter.

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.35 - 15.00 uur
Woensdag en vrijdag: 8.35 - 12.30 uur


Wilt u iets uitgebreid met de leerkracht bespreken dan kunt u daarvoor met de leerkracht een afspraak maken. Wij willen 's morgens graag op tijd met de lessen beginnen. Gezien de spitsdrukte in de lokalen verzoeken wij u om kinderwagens e.d. in de gang te laten staan.

 

Planning van festiviteiten en evenementen:
Op onze ouders platfor Schoudercom wordt het overzicht van de geplande activiteiten steeds geactualiseerd, daarnaast treft u hier ook steeds een overzicht aan van de planning voor de komende periode.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR