Schooltijden en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 voor OBS de Klinker

 


Herfstvakantie

Zaterdag     22-10-2022  t/m zondag    31-10-2022

Kerstvakantie

Zaterdag     24-12-2022  t/m zondag    08-01-2023

Voorjaarsvakantie

Zaterdag     25-02-2023  t/m zondag    06-03-2023

Paasvakantie

Vrijdag        07-04-2023  t/m dinsdag   11-04-2023

Meivakantie

Zaterdag     22-04-2023  t/m zondag    07-05-2023

Hemelvaart

Donderdag  18-05-2023  t/m zondag    21-05-2023

Pinksteren

Maandag    29-05-2023

Zomervakantie

Vrijdag        07-07-2023  t/m zondag    20-08-2023

 

 

 

 

• De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het voorstel van de werkgroep ‘Regionale Afstemming Schoolvakanties Zuid-Holland Zuid’.

• De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard

Studiedagen

Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad enkele studiedagen per schooljaar te plannen. Deze dagen zijn opgenomen in de agenda van Schoudercom.

Lestijden
Kinderen t/m groep 3 kunt u desgewenst dagelijks vanaf 8.30 uur-8:35 uur naar de klas begeleiden. Om 8.35 uur beginnen de lessen.
De inloop onder begeleiding van ouders / verzorgers geldt voor de groepen t/m 3. ( niet tijdens de Corona-periode)

Bij de groepen 4 t/m 8 geldt 5 minuten inlooptijd.
Wij vragen u om voor deze leerlingen mee te werken aan het zelfstandig naar de klas komen.
Natuurlijk bent u ook in deze hogere groepen van harte welkom wanneer u uw kind begeleidt met materialen voor een spreekbeurt of traktaties voor een verjaardag bijvoorbeeld.

De totale schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk. Totaal maakt elke leerling jaarlijks ca. 940 uur. Daarnaast maken de leerlingen enkele uren extra als ‘marge-uren’. Deze uren zijn bedoeld als buffer wanneer de school gesloten zou moeten worden i.v.m. calamiteiten zoals een kapotte verwarming in de winter.

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.35 - 15.00 uur
Woensdag en vrijdag: 8.35 - 12.30 uur


Wilt u iets uitgebreid met de leerkracht bespreken dan kunt u daarvoor met de leerkracht een afspraak maken. Wij willen 's morgens graag op tijd met de lessen beginnen. Gezien de spitsdrukte in de lokalen verzoeken wij u om kinderwagens e.d. in de gang te laten staan.

 

Planning van festiviteiten en evenementen:
Op onze ouders platfor Schoudercom wordt het overzicht van de geplande activiteiten steeds geactualiseerd, daarnaast treft u hier ook steeds een overzicht aan van de planning voor de komende periode.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR