Schooltijden en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 voor PO en VO

 


Herfstvakantie Zaterdag 22-10-2018 t/m zondag 28-10-2018
Kerstvakantie Zaterdag 24-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie Zaterdag 22-02-2019 t/m zondag 03-03-2019
Paas-/mei-vakantie Vrijdag 19-04-2019 t/m zondag 05-05-2019
Hemelvaart Donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019
Pinksteren Maandag 10-06-2019 en dinsdag 11-06-2019
Zomervakantie Vrijdag 19-07-2019 t/m zondag 01-09-2019

      

 

• De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het voorstel van de werkgroep ‘Regionale Afstemming Schoolvakanties Zuid-Holland Zuid’.

• De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard

Studiedagen

Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad 1 à 2 studiedagen per schooljaar te plannen. De school dient de ouders daar ruim tevoren over te informeren.

 

Lestijden
Kinderen t/m groep 3 kunt u desgewenst dagelijks vanaf 8.30 uur-8:40 uur naar de klas begeleiden. Om 8.45 uur beginnen de lessen. De inloop onder begeleiding van ouders / verzorgers geldt voor de groepen t/m 3.

Bij de groepen 4 t/m 8 geldt ook het kwartier inlooptijd. Wij vragen u om voor deze leerlingen mee te werken aan het zelfstandig naar de klas komen. Natuurlijk bent u ook in deze hogere groepen van harte welkom wanneer u uw kind begeleidt met materialen voor een spreekbeurt of traktaties voor een verjaardag bijvoorbeeld. Elke laatste week voor een vakantie kunt u ook in de groepen 4 en hoger desgewenst weer eens een kijkje nemen tijdens het inloopkwartier. Dit geldt ook voor de eerste week na de zomervakantie.

De totale schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk. Totaal maakt elke leerling jaarlijks 940 uur. Daarnaast maken de leerlingen enkele uren extra als ‘marge-uren’. Deze uren zijn bedoeld als buffer wanneer de school gesloten zou moeten worden i.v.m. calamiteiten zoals een kapotte verwarming in de winter.

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.45 - 15.00 uur
Woensdag en vrijdag: 8.45 - 12.30 uur


Wilt u iets uitgebreid met de leerkracht bespreken dan kunt u daarvoor met de leerkracht een afspraak maken. Wij willen 's morgens graag op tijd met de lessen beginnen. Gezien de spitsdrukte in de lokalen verzoeken wij u om kinderwagens e.d. in de gang te laten staan.

 

Planning van festiviteiten en evenementen:
Op onze ouders platfor Schoudercom wordt het overzicht van de geplande activiteiten steeds geactualiseerd, daarnaast treft u hier ook steeds een overzicht aan van de planning voor de komende periode.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom, ontwerp NEAR