Nieuwsberichten

Deze website is ontwikkeld om algemene informatie met geïnteresseerden/bezoekers te delen over onze school. Informatie over onze visie, missie en aanpak is hier op te vinden en voor geïnteresseerden die meer willen weten is de schoolgids te downloaden. Ook kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en een afspraak maken voor een informatie/intakegesprek.

Voor de ouders van onze school gebruiken we (in verband met de veiligheid) het oudercommunicatieplatform Schoudercom. Hierin treft meer actuele informatie over school en de betreffende groepen. 

 

Verhalen uit de school:

 

29 augustus 2017
De start van het nieuwe schooljaar is voor mij spannend. Hoe zullen de groepen opstarten, hoe zal het gaan met de leerlingen. Ik loop de school binnen en een meisje uit de bovenbouw rent op me af en omhelst mij. We hebben vorig jaar verschillende gesprekken gehad over hoe ze zich op kan stellen bij voor haar lastige situaties. Na de knuffel huppelt ze naar haar eigen leerkracht. Mijn jaar is in ieder geval goed gestart! Ik ga in gesprek met ouders en het jeugdteam om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een leerling. Extra zorg zou wellicht in de school plaats kunnen vinden zodat de leerkracht ondersteuning krijgt om dit goed af te stemmen op de leerling. Het zou toch fantastisch zijn dat ieder kind in zijn eigen wijk op school kan zijn. Samenleven leer je immers op school met je eigen vriendjes uit de wijk. Na het gesprek komt een jongen naar mij toe om te vragen of de nieuwe laptops er al zijn. Daar waar nodig krijgen kinderen met dyslexie leesondersteuning. Het oudergesprek dat volgt gaat over de twijfel van een moeder over de opvoeding van haar kind. We komen er samen op dat er meer goed gaat dan dat moeder dacht. Ze gaat met plezier weer naar huis. Er voor elkaar zijn en elkaar helpen het goede te doen, daar sta ik voor. Groet Jolande Bisschop Vriendelijke groet, Jolande Bisschop Lees verder
29 augustus 2017
Vorig jaar is Cees gestart als vrijwilliger op onze school. Cees is een gepensioneerde leerkracht die zijn kennis en kunde nog graag wil inzetten voor kinderen. Cees, inmiddels onze Cees, heeft veel energie gestopt in het verbeteren van onze rekenkwaliteiten. Groepjes kinderen worden door Cees geholpen met bepaalde rekenproblemen of met een rekenuitdaging. Leerkrachten sparren samen met Cees over onze rekenaanpak. Cees is vooral een verlengstuk van de leerkracht en voor leerlingen een aangename afwisseling bij de rekenles. Misschien wel belangrijk om te noemen is dat we hier niet spreken over een "zorg aanpak" maar dat we ons standaard aanbod met elkaar op deze manier versterken. Zodra er sprake is van een zorgaanbod worden ouders hier vooraf bij betrokken. Samen met de leerkrachten worden er analyses gemaakt waarop de groepsaanpak wordt afgestemd. Kortom wij zijn erg blij dat Cees ook het komend jaar weer beschikbaar is voor onze school! Lees verder
10 juni 2016
Ik ben Martin DekkerNieuwe directeur van O.B.S. de Klinker. Met veel plezier ga ik aan de slag op OBS de Klinker. Allereerst iets over mij zelf… Ik ben 55 jaar oud en getrouwd met Agnes. We hebben één dochter, Ince.Wij wonen in Papendrecht.Als sportliefhebber ben ik al jaren actief betrokken bij de selectie van korfbalclub PKC.Mijn eigen conditie houd ik op peil op de tennisbaan, waar ik wekelijks te vinden ben. Motivatie De ontwikkeling van kinderen blijft mij altijd boeien.Hoe stimuleer je kinderen om zich te ontwikkelen en wat kunnen wij doen om kinderen gelukkig te maken?Grote verschillen in opvoeding, welzijn en afkomst maken het vaak lastig om een omgeving te scheppen waarin iedereen zich veilig en prettig voelt.Elkaar echt serieus nemen ……. dat klinkt eenvoudig maar gebeurt het ook? Dat is naar mijn mening waar het om draait in het onderwijs: elkaar serieus nemen.Voor mij zijn de kernwaarden van de stichting ACIS en de vertaling die OBS de Klinker er aan geeft een mooi startpunt. Rechtvaardigheid, waardigheid, weldadigheid en vrijheid. Deze waarden zijn mooie ankers in onze steeds sneller veranderende maatschappij. Ervaring Mijn eerste management ervaring heb ik opgedaan bij Ministerie van Defensie. Als manager van een opleidingsafdeling die gespecialiseerd was in ICT en techniek opleidingen.Daarna volgde een periode van ruim 12 jaar als schooldirecteur in Dordrecht.Gedurende de laatste jaren was ik tevens verantwoordelijk voor de kinderopvang binnen mijn school.Mijn eerste schoolervaring was als vrijwillig bestuurslid van een schoolbestuur in Papendrecht. Tevens ben ik in mijn vrije tijd 8 jaar voorzitter geweest van korfbalclub PKC.Ervaringen zijn nog geen succesgarantie. Toch hoop ik dat het mij zal helpen OBS de Klinker op een positieve en constructieve manier te leiden. Mijn eerste ervaringen zijn al positief. Ik heb kennis gemaakt met een gedreven team met een positieve werkopvatting en het hart op de goede plaats. Vanaf 1 augustus ga ik fulltime aan de slag, maar voor de zomervakantie ben ik al regelmatig aan het werk op De Klinker. Maandag 13 juni en donderdag 16 juni ben ik bij de start van de schooldag aanwezig om u te ontmoeten. Graag tot ziens in de school, Martin Dekker Lees verder

 

 

Meer nieuws kunt u vinden op Schoudercom, het school-ouder communicatieplatform.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR