Nieuwsberichten

Deze website is ontwikkeld om algemene informatie met geïnteresseerden/bezoekers te delen over onze school. Informatie over onze visie, missie en aanpak is hier op te vinden en voor geïnteresseerden die meer willen weten is de schoolgids te downloaden. Ook kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en een afspraak maken voor een informatie/intakegesprek.

Voor de ouders van onze school gebruiken we (in verband met de veiligheid) het oudercommunicatieplatform Schoudercom. Hierin treft meer actuele informatie over school en de betreffende groepen. 

 

Verhalen uit de school:

 

Kinderraad Hoeksche School
29 november 2019
Wees een kritische burger, loop niet in alles mee. Dat is één van de dingen die onderwijskoepel Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard, haar leerlingen wil bijbrengen. Daarom werd op woensdag 20 november 2019, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, binnen de stichting de Kinderraad geïnstalleerd. Van elke basisschool zal één leerling uit groep 6, 7 of 8 plaats nemen in deze raad. Onder leiding van vijf directeuren zullen ze zich twee keer per jaar gaan buigen over zelf gekozen thema’s. Nadenken over burgerschapsvorming, over hoe we met elkaar om willen gaan, over verworvenheden zoals democratie, krijgt binnen het onderwijs een steeds belangrijkere plek. Het vormen van de Kinderraad sluit daarbij naadloos aan. De Hoeksche School wil dat kinderen leren na te denken over wat ze willen mét de wereld, wat ze willen ín de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze nadenken over hun relatie met andere mensen en met de natuur, e.e.a. vanuit waarden geformuleerd op school. Vroeger was de samenleving verdeeld in zuilen, licht Pierre Den Hartog, beleidsmedewerker Onderwijs binnen de scholenkoepel, toe. „Elke zuil had zijn eigen waarden en je wist wat er van je werd verlangd. Tegenwoordig lijkt alles te (moeten) kunnen en te mogen, de grenzen zijn vervaagd of helemaal weg. Het gevaar bestaat dat je jezelf voorbij raast als je niet af en toe even stilstaat bij wat je zelf eigenlijk wil, wat jij waardevol acht.” „In het onderwijs, in de hulpverlening, maar ook als ouders, praten we vaak óver kinderen; het is ook wel eens interessant om te praten mét kinderen,” aldus Den Hartog. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de raad met voorstellen komt om rekenen en taal maar te schrappen, maar wel wordt gehoopt dat de kinderen aangeven wat zij belangrijk vinden voor alle kinderen op de scholen, welke ideeën zij hebben over onderwijs. De directeuren van de scholen zullen vervolgens bekijken hoe de voorstellen van de Kinderraad vorm gegeven kunnen worden op hun scholen. De officiële installatie van de Kinderraad om 10.00 uur werd meteen gevolgd door een eerste bijeenkomst, met als thema ‘omgaan met diversiteit’. Lees verder
activiteiten voor de meivakantie
9 april 2019
Bekijk snel alle activiteiten van Hoeksche Waard Actief in de bijlage...... Lees verder
Peter Heerschop
15 maart 2019
https://youtu.be/3YnyNs4Dj3U Lees verder
Staking 15 maart
11 maart 2019
Beste ouders / verzorgers, Zoals eerder aangekondigd staken de leerkrachten aanstaande vrijdag 15 maart. Hierdoor is de gehele school gesloten. De organisatie Hoeksche Waard Actief is echt actief en heeft een sportief programma gemaakt voor die dag. Uiteraard is deelname vrijwillig. Zie de bijlage in dit bericht. Lees verder
ACIS actueel
28 januari 2019
29 januari 2018 ACIS actueel is als bijlage toegevoegd aan dit bericht. Acis Actueel is het nieuwsbulletin van onze stichting ACIS Lees verder

 

 

Meer nieuws kunt u vinden op Schoudercom, het school-ouder communicatieplatform.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR