Nieuwsberichten

Deze website is ontwikkeld om algemene informatie met geïnteresseerden/bezoekers te delen over onze school. Informatie over onze visie, missie en aanpak is hier op te vinden en voor geïnteresseerden die meer willen weten is de schoolgids te downloaden. Ook kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en een afspraak maken voor een informatie/intakegesprek.

Voor de ouders van onze school gebruiken we (in verband met de veiligheid) het oudercommunicatieplatform Schoudercom. Hierin treft meer actuele informatie over school en de betreffende groepen. 

 

Verhalen uit de school:

 

Enthousiaste ouderraad waar iedere school jaloers op is!
21 september 2017
Gisteren heeft een aantal OR leden met een aantal kinderen een knutselmiddag gehouden. Zij hebben allerlei spulletjes gemaakt voor de Boekenweek die begin oktober gehouden gaat worden. Het thema is Griezels en Engerds. Deze knutsels zullen worden gebruikt als versiering voor school. Woensdag 27 september, direct na de inloop, gaat de OR de school versieren voor de boekenweek. Kunt u komen helpen? Heeeel graag. :-) Laat het even weten via facebook of via de OR-mailbox. Dan kunnen we voor genoeg koffie en thee zorgen. Iedereen is welkom! Lees verder
20 september 2017
Van 25 t/m 29 september doen wij met alle groepen mee aan het project ‘Groene voetstappen’ dat door de gemeente wordt georganiseerd binnen de ‘Europese Mobiliteitsweek’, een week in het teken van duurzame mobiliteit. Uw kind krijgt van de gemeente, via de leerkracht, een stickerboekje en een stickervel op school. Voor elke heen en/of terugreis in die week, die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in het stickerboekje. Deze stickers plakken de kinderen tijdens de inloop (helpt u hierbij als uw kind in groep 1/2 zit? De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene voetstappen’ verzamelen, zodat we een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale Groene Voetstappenactie. Waarom liever niet met de auto? Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws; bijvoorbeeld een kwart van alle dieren en planten zullen de komende decennia uitsterven doordat zij niet kunnen overleven in een ander klimaat. Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en u zoveel mogelijk ‘Groene voetstappen’ te verzamelen. Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet flink zoden aan de dijk: maar liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen per kilometer hoog. Het is dus erg lonend voor het milieu en de gezondheid om korte ritten vaker lopend, of met de fiets af te leggen. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren! Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappen-actie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school kan gaan. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! De verkeerscommissie NB ‘Groene voetstappen’ is een actie van het Klimaatverbond binnen de Europese Mobiliteitsweek www.groenevoetstappen.nl | www.klimaatverbond.nl | www.europesemobiliteitsweek.nl Lees verder
Staking op 5 oktober
19 september 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s), Op donderdag 5 oktober a.s. vindt een landelijke staking in het primair onderwijs plaats. De leraren vragen de politiek om meer salaris en minder werkdruk. Zodoende kan de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst worden gegarandeerd en blijft het basisonderwijs aantrekkelijk voor de huidige en toekomstige leerkrachten. Inmiddels is duidelijk geworden dat in het nieuwe regeerakkoord extra geld wordt uitgetrokken voor de leraren in het basisonderwijs, maar veel minder dan het door de onderwijsbonden gevraagde bedrag. Het doel van de actie, ‘Meer geld en minder werkdruk’, wordt door alle medewerkers van onze school onderschreven. Alle leraren hebben besloten gehoor te geven aan de stakingsoproep, zodat onze school op 5 oktober a.s. gesloten zal zijn. Voor de leerlingen die gebruik maken van BSO (De Klimboom) zijn afspraken gemaakt over de opvang van uw kind. Voor de leerlingen die geen gebruik maken van kinderopvang dient u zelf opvang te regelen. Indien u niet beschikt over een opvangmogelijkheid kunt u dat bij de directie melden. Er wordt dan gezocht naar een (betaalde) oplossing. Mocht de staking op 5 oktober alsnog worden afgeblazen, dan is er sprake van een reguliere schooldag en verwachten wij de leerlingen gewoon op school. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Vanzelfsprekend begrijpen wij dat zowel ouders als leerlingen hinder zullen ondervinden van deze staking. Wij hopen echter dat het signaal dat uitgaat van deze actie de politiek zal aanzetten de stappen te zetten die nodig zijn om onze leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden. Op de website www.pofront.nl kunt u meer lezen over de redenen van deze actie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht van uw kind of bij ondergetekende. Met vriendelijke groet, M. Dekker Directeur OBS De Klinker. Lees verder
Sportfestijn in Oud Beijerland
13 september 2017
SPORTFESTIJN in Oud-Beijerland Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en ook zo benieuwd wat Oud-Beijerland jou te bieden heeft op sportgebied? Kom dan op vrijdag 6 oktober van 16:00-18:00 uur (met je ouders) naar het Sportfestijn OBL. Wat is er te doen? Sporthal de Boogerd wordt omgetoverd tot een groot festijn, waar veel valt te beleven en bewegen. Tijdens het vrolijke en sportieve evenement worden sportactiviteiten afgewisseld met spetterende demonstraties en entertainment. Zo kunnen de bezoekers kennismaken met BMX, tennis, hockey, voetbal en nog veel meer. Dit alles onder professionele begeleiding van de sportverenigingen. Ook is er de gelegenheid om gezellig iets te eten en drinken. Broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn ook van harte welkom. De deelnemersbijdrage is 2 euro per persoon. Voor het inschrijfgeld krijg je één toegangskaartje voor het zwembad cadeau. Deze kun je op een ander moment inleveren om vrij te zwemmen! Nieuwsgierig!? Ga voor meer informatie naar het menu activiteitenaanbod en meld je aan op www.hoekschewaardactief.nl Lees verder
Een Impressie van het schoolkamp.
7 september 2017
Een Impressie van het schoolkamp. Dinsdag heb ik een bezoek gebracht aan de kinderen van groep 8. Vermoeid, soms een beetje geprikkeld maar vooral lekker los van de dagelijkse ritmes. De één blijft rennen, klimmen en voetballen, de ander trekt zich zo af en toe een beetje terug en de volgende zit achter de piano of het schaakbord. Het is mooi om te zien dat ieder kind zijn eigen plan trekt en toch moeten zij allemaal participeren in groepjes. Want samenwerken hoort er nu eenmaal bij! Een belangrijk aspect tijdens zo’n kamp is dat we elkaar nodig hebben in dat donkere bos van Hattem en dat heb ik echt gezien. Loslaten, elkaar helpen, angsten overwinnen, samenwerken, veel mogen en soms iets moeten vormen de kern van het schoolkamp. Het schoolkamp….een mooie start van een bijzonder jaar. Lees verder

 

 

Meer nieuws kunt u vinden op Schoudercom, het school-ouder communicatieplatform.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR